• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur
Darujte nám 2% daní - kliknite sem

Základné informácie

     DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure je zariadenie s celoročným pobytom, ktorý poskytuje komplexné sociálne služby momentálne pre 50 prijímateliek sociálnej služby s rôznymi psychiatrickými diagnózami so psychickým ochorením alebo mentálnou retardáciou rôzneho stupňa s kombináciou zmyslových telesných postihnutí.

    Poskytujeme štandartné služby ako ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, ošetrovateľskú starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby , sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť.

    Sociálne služby sú flexibilné, aktuálne, individuálne v kompaktibilite s komunitnými službami – orientované na prijímatela sociálnej služby.

    Snažíme sa svojim prijímateľkám poskytovať druhý domov. Návštevy rodiny a priateľov sú kedykoľvek samozrejmosťou.

    Poskytované služby vychádzajú z podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zákon č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.

    DSS v Borskom Svätom Jure je rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.