• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur
Darujte nám 2% daní - kliknite sem

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Do aktivít sociálnej rehabilitácie sa zapájajú prijímateľky podľa svojho zdravotného stavu a podľa cieľov, ktoré si stanovili vo svojom individuálnom pláne. Napr. pamäťové cvičenia, aktivity na rozvoj jemnej motoriky, kulinoterapia, reminiscenčná terapia, hodiny s prvkami hudby, tanca, bazálna stimulácia a pod.