• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur

Kontakt

DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure

Hviezdoslavova ul. 264
908 79 Borský Svätý Jur

Tel: 034 77 721 25
Email: dss-bsj@zupa-tt.sk

IČO: 00655538
DIČ:  2021049668

Výdavkový účet č.ú.:SK 37 8180 0000 0070 0049 2713
Darovací účet č.ú.:SK 40 8180 0000 0070 0049 2756


Mgr. Ingrid Opalková
Riaditeľka

Tel: 034 77 470 82
Mobil: 0904 187 007
Email: opalkova.ingrid@zupa-tt.sk


Mgr. Jaroslava Kučerová 
Vedúca zdravotného úseku

Tel: 034 77 470 81
Mobil: 0902 901 268
Email: kucerova.jaroslava@zupa-tt.sk


Mgr. Marcela Tekulová
Vedúca úseku sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností

Tel: 034 77 721 25
Mobil: 0904 578 800
Email: tekulova.marcela@zupa-tt.sk


Gabriela Královičová
Vedúca stravovacieho a prevádzkového úseku

Tel: 034 77 721 25
Mobil: 0910 760 736
Email: kralovicova.gabriela@zupa-tt.sk


Vlasta Hájková
Sociálna pracovníčka

Tel: 034 77 721 25
Email: hajkova.vlasta@zupa-tt.sk