• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur
Darujte nám 2% daní - kliknite sem

Projekt OP ĽZ


Náš Domov sa zapojil do Národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Prijali sme do pracovného pomeru novú zamestnankyňu, ktorá bude v našom zariadení zavádzať nové odborné metódy práce s prijímateľkami sociálnych služieb s mentálnym postihnutím.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.


employment.gov.sk

 esf.gov.sk

ludskezdroje.gov.sk